~ Ranva ~

thành viên fanpop từ năm August 2014

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3)

thông tin trên tường của tôi

Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello! I see you're inactive a lot now, but if bạn come back, I'd tình yêu to chat with you. We have very similar taste as a matter of fact. đã đăng cách đây 9 tháng
Rainbow-Unicorn đã bình luận…
Hi, I'm pretty much done with fanpop but your message caught my interest. I don't think the two of us have talked together before.. cách đây 9 tháng
Rainbow-Unicorn đã bình luận…
Is there something special you'd like to chat about? cách đây 9 tháng
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
keep in touch mate.........!!! đã đăng cách đây 11 tháng
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
just dropping by.......what happened ur not active nowadays.......in fanpop and anime biểu tượng contest........h ehe he đã đăng hơn một năm qua
Rainbow-Unicorn đã bình luận…
I'm sorry but I've been rather busy and most of my Những người bạn aren't on fanpop anymore.. In the future I'll try to pop bởi a bit thêm often though:) hơn một năm qua