Rachel

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female
  • Iowa
  • Favorite TV Show: Once Upon A Time, The big band theory
    Favorite Movie: beauty and the beast, Phantom of the opera, Beastly
    Favorite Musician: meat loaf ,Musicals, 70's and 80's
    Favorite Book or Author: Romance novels! I have so many romance novels
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
jay1023 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add and amazing các biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
Raeraegirl đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
38 thêm days tell season 2 starts! đã đăng hơn một năm qua
TVfan97 đã bình luận…
for me is 39 days, because new episodes of OUAT in my place comes out every monday, but still CAN'T WAIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
HPMad đã bình luận…
UK series 2 is 1 năm away ur sooo lucky hơn một năm qua
jay1023 đã bình luận…
Getting ready!!!! hơn một năm qua
Raeraegirl đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
55 days tell Season 2 starts!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
tieless4ever đã bình luận…
FINALLY! :) hơn một năm qua
snowandcharming đã bình luận…
yes hơn một năm qua
louislin5 đã bình luận…
once upon a time is the Best Ever tv series & the characters are all Super!! especially Rumpelstiltskin which is my fave..:P can't wait 4 season 2!! hơn một năm qua