thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Favorite TV Show: The Good Wife
    Favorite Movie: Gilda (1946)
    Favorite Musician: Fleetwood Mac
    Favorite Book or Author: Kiêu hãnh và định kiến
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

paigedesiree trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
WE have TVD in common I think that's pretty good because... well that hiển thị is amazing. đã đăng hơn một năm qua
QUEENOFCLAY12 đã đưa ý kiến …
OOOOOH I LUV ME SOME JAX TELLER đã đăng hơn một năm qua
QUEENOFCLAY12 đã đưa ý kiến …
<3 them so much :) jax & tara forever đã đăng hơn một năm qua