thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female
  • Australia
  • Favorite TV Show: My Little Pony; Friendship is magic and a firetruck load of anime
    Favorite Movie: Any Disney hoặc Studio Ghibli movie
    Favorite Musician: Vocaloid, Jpop and Kpop
    Favorite Book or Author: Manga~ and A LOT of others
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Feliciano_Italy đã đưa ý kiến …
Ehhh?! Not being able to eat my yêu thích food, hoặc see my best friend? Ve, that would give me a tim, trái tim attack! đã đăng hơn một năm qua
QTpie470 đã bình luận…
HAHAHA! I'm so evil for making bạn choose hơn một năm qua