thành viên fanpop từ năm June 2018

  • Male
  • Favorite TV Show: Skylanders Academy/Star Wars Rebels/Dragons: Race to the Edge
    Favorite Movie: Alpha and Omega/Star Wars
    Favorite Musician: John Williams
    Favorite Book or Author: The Lord of the Rings
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

KnudsonBlitz đã đưa ý kiến …
Your A&O 9 story is hàng đầu, đầu trang notch and I can tell that ten will be too đã đăng cách đây 11 ngày
PurpleDragon02 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Chapter 9 is up and part of the final chapter, chapter 10 is up too. đã đăng cách đây một tháng 1
PurpleDragon02 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
I'm doing one last movie for Alpha and Omega after Missing Parents to bọc up the franchise and finish Humphrey's story. I'm calling it: The Legend of the Peaceful Warrior. đã đăng cách đây một tháng 1
KnudsonBlitz đã bình luận…
Sounds good!! cách đây một tháng 1
NemesisPrime92 đã bình luận…
Baby time! cách đây một tháng 1