thành viên fanpop từ năm February 2018

  • Female, 14 years old
  • Favorite TV Show: Assassination Classroom.
    Favorite Movie: Twilight.
    Favorite Musician: Nicki Manaj.
    Favorite Book or Author: Assassination Classroom. manga Series.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

PsychicDominion đã đưa ý kiến về Espeon
The first Eevee I ever caught that I nicknamed Vee, evolved into Espeon and it is badass. It's psybeam attack is really powerful. đã đăng hơn một năm qua