Shane Parker

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Male, 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Young Justice, NANANANANANANAN BATMANNNNNN
    Favorite Movie: Movies? Of this era?
    Favorite Musician: Derp, Linkin Park
    Favorite Book or Author: Comic sách FTW
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

PsioYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*leaning against wall* This place is boring, as usual. đã đăng hơn một năm qua
BloodyMelody đã bình luận…
*Tackles him* hơn một năm qua
PsioYJ đã bình luận…
*kisses his head, hums* hơn một năm qua
BloodyMelody đã bình luận…
*Blinks again*Glances at wall* hơn một năm qua
PsioYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
((I find it funny that when Eclipse decides to write a fanfic about Romeo and Juliet, my english teacher decides it's a GREAT time to start đọc it. Coincidence, I think not!))

*laying on đi văng with textbook on face, asleep*

((*pokes him* Wake up Shaneeeeeeeeeeeee!)) đã đăng hơn một năm qua
WingsOfDeath đã bình luận…
*Jumps onto him* ((*Giggles*)) hơn một năm qua
Hiding 87 comments…
FangYJ đã bình luận…
Shane: Yep! ^.^ hơn một năm qua
WingsOfDeath đã bình luận…
^.^ *Giggles* hơn một năm qua
CoaxochYJ đã đưa ý kiến …
*Rolls around on floor* SHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEE!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
PsioYJ đã bình luận…
MEEEEEEELLLLLLLLLLLLLL! hơn một năm qua
Hiding 233 comments…
CoaxochYJ đã bình luận…
(Ciel: ^.^) *Giggles*Slips off his shirt* hơn một năm qua
ValacYJ đã bình luận…
:3 *smiles* hơn một năm qua