My Wall

Previous
smile
Essence38154 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
How are you? đã đăng cách đây 8 ngày
smile
Lavendergolden trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Please check out my gần đây bài viết in the DP club. Thank u~ đã đăng cách đây 18 ngày
heart
PrueFever đã đưa ý kiến về Classic Disney
Gotta say, I really tình yêu the new biểu tượng and the banner :D So beautiful! đã đăng cách đây 21 ngày
heart
Essence38154 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
██▓▒▒▒▒████▓▒██▓▒▒██▓▒████▓▒
██▓▒▒▒▒█▓▒█▓▒▒██▓██▓▒▒██▄▓▒▒
██▓▒▒▒▒█▓▒█▓▒▒▒███▓▒▒▒██▀▓▒▒
████▓▒▒████▓▒▒▒▒█▓▒▒▒▒████▓▒ đã đăng cách đây 25 ngày
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my images
*☆.¸.☆*’
..*☆.❀✿❀☆*’
.*☆✿❀✿❀✿☆*’
…✿❀✿❀✿❀✿
¸.☆*❀✿❀✿`*☆.¸¸
…….\||///…
……..\||//….
……..ஜღஜ…
Happy Valentines ngày Jørgen! 💖💖💖💖💖💖 đã đăng cách đây một tháng 1
sad
pinkbloom trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Ou did not say would u come to that the club hoặc not đã đăng cách đây một tháng 1
angelic
pinkbloom trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào no replies? đã đăng cách đây một tháng 1
smile
yui1234 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Done!
nice phiếu bầu đã đăng cách đây một tháng 1
heart
yui1234 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thank bạn for the add
I added bạn back^-^! đã đăng cách đây một tháng 1
mischievous
pinkbloom trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
No problem
Voted it was an amazing poll
Ariel is my very fav character
Would u come to my club? link
I invite u there. đã đăng cách đây một tháng 1