Progress

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Male, 21 years old
  • Sofia, Bulgaria
  • Favorite TV Show: Breakout
    Favorite Movie: Avatar : The last airbender ; The legend of Korra
    Favorite Musician: The Fray
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
3xZ trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add! I added bạn too ^-^ đã đăng hơn một năm qua
Progress đã bình luận…
:) hơn một năm qua
ImanN_ trao các điểm thưởng cho tôi về my images
nice pics đã đăng hơn một năm qua
Progress đã bình luận…
Тhanks ^^ hơn một năm qua
ImanN_ đã bình luận…
:) hơn một năm qua
BFB101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Welcome to Fanpop! đã đăng hơn một năm qua
Progress đã bình luận…
Thanks ^^ hơn một năm qua