Hazuki Joena

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 22 years old
  • Huston, United States of America
  • Favorite TV Show: River Monsters
    Favorite Movie: i am bored so bạn can chat with me!
    Favorite Musician: Cascada
    Favorite Book or Author: Warrior Cat's
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PrettyWitch đã đưa ý kiến …
Hazuki: oh look, the one most likely to kill us all is a goat~
Unicron: *growl* bạn can easily be crushed parasite.
Hazuki: oh! he does not have manners ether, how long is his temper? let's say it is no longer than a mere inch. *smirk* <------ SMART ALEC BITCHY KITTY. đã đăng hơn một năm qua
PrettyWitch đã đưa ý kiến …
*watching wizard of oz* SHORT PEOPLE. SHORT PEOPLE EVERYWHERE. đã đăng hơn một năm qua
PrettyWitch đã đưa ý kiến …
i'm doing so much ngẫu nhiên shit to blurr, it's not even funny! (JK, it's hilarious!) đã đăng hơn một năm qua