Burke Curtinson

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Male, 23 years old
  • Happy Harbour
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
MafiaYJ đã đưa ý kiến …
Hello Burke *waves* how are you? đã đăng hơn một năm qua
MafiaYJ đã bình luận…
((renewed)) ello! hơn một năm qua
wink
MafiaYJ đã đưa ý kiến …
Heys Burke, long time no speak *smile* hope we can talk soon, it has ben to long. đã đăng hơn một năm qua
PoisonFire_YJ đã bình luận…
xin chào Mafia, nice to see bạn too. Its been quite a long time snce we talked. So how's things? hơn một năm qua
PoisonFire_YJ đã bình luận…
sure thing. and whats spakoynenoche? hơn một năm qua
MafiaYJ đã bình luận…
good night, assuming its night where u are hơn một năm qua