Bea Seitz

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 22 years old
  • Curitiba, Brazil
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Plumitcha đã đưa ý kiến về Primeval
I really tình yêu Primeval. Can't wait for season 5. đã đăng hơn một năm qua
Plumitcha đã đưa ý kiến về Buffy vs Faith
Faith!! Way better than Buffy đã đăng hơn một năm qua
CharmedFan4eva_ đã bình luận…
buffy is way better than faith! but faith is still awesome. hơn một năm qua
synesthete1 đã bình luận…
Nah, Faith is the shizz! hơn một năm qua
oth-rocks đã bình luận…
Faith FTW <3 hơn một năm qua
pompeybabe đã bình luận…
I'd defend Buffy but I think Faith wins tbh! hơn một năm qua
Diane1 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for your picture of dean đã đăng hơn một năm qua