Mikyrah Wheeler

thành viên fanpop từ năm August 2014

  • 21 years old
  • New York, United States of America
  • Favorite TV Show: Bates Motel, ngôi sao Crossed, Awkward, Pretty Little Liars, Finding Carter, Arrow, The 100, Orphan Black, AHS, S.H.I.E.L.D, Once Upon A Time
    Favorite Movie: The Fault In Our Stars, Divergent, Palo Alto, Hunger Games, The Breakfast Club, DC Movies, Marvel Moves, Disney Movies, My Girl, Center Stage,
    Favorite Musician: Justin Bieber, Tori Kelly, Hailee Steinfeld, Hoodie Allen, Vic Mensa, Eminem
    Favorite Book or Author: The Fault in Our Stars, Shadowlands, Hereafter, Endless, The Killing Woods
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PizzaPerfect đã đưa ý kiến về Teen Titans
Bring back the Old Teen Titans!!! đã đăng hơn một năm qua
PizzaPerfect đã đưa ý kiến về Netflix
netflix should have an option to skip hiển thị intros so bạn don’t have to hear the theme song 25 times while binge watching đã đăng hơn một năm qua
Kswifty13 đã đưa ý kiến …
why want bạn người hâm mộ someone đã đăng hơn một năm qua
PizzaPerfect đã bình luận…
Idk. I'm not really on this site that much. hơn một năm qua
Kswifty13 đã bình luận…
bạn NEED TWO bạn LIKE IT AND WHY DID bạn MAKE THE PAGE hơn một năm qua
PizzaPerfect đã bình luận…
I made it just for fun. I don't have to người hâm mộ anyone. hơn một năm qua