My Wall

Previous
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
bạn watch House of Cards ?? đã đăng cách đây 24 ngày
sunny
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope your ngày is as wonderful as bạn are ¯`·.¸¸.ҨҩҨҩ ♥ đã đăng cách đây 6 tháng
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
xin chào lady! I know bạn watched UTD, so I thought bạn may appreciate this:

link đã đăng cách đây 7 tháng
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
I nearly had a tim, trái tim attack with the biểu tượng :o
<33333333333 đã đăng cách đây 7 tháng
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
WEAR YOUR ICONNNN đã đăng cách đây 8 tháng
Elbelle23 đã đưa ý kiến …
HELLO FRIEND I HOPE bạn HAVE A GREAT WEEK <3 đã đăng cách đây 8 tháng
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng cách đây 10 tháng
heart
jessfan trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
☆.☃.✯ .. ☃.♥.❉ .☆ . ✳ .♥ ☃┊☆.☃.✯ .. ☃.♥.
┊ . ┊ .*┊ .*┊ . .┊ . ┊.┊ . ┊ .*┊.┊ . ┊ .*┊
•°*”˜˜”*°•.✫ ✫HAPPY NEW năm ¸.•°*”˜˜”*°•.✫ ✫ *
☆.☃.✯ .. ☃.♥.❉ .☆ . ✳ .♥ ☃┊☆.☃.✯ .. ☃.♥. wishing bạn and your family many blessings for 2017 ♥
┊ . ┊ .*┊ .*┊ . .┊ . ┊.┊ . ┊ .*┊.┊ . ┊ .*┊ đã đăng hơn một năm qua
Elbelle23 đã đưa ý kiến …
ALINE bạn NEED TO WATCH SUITS!!! It's amazing and I need to talk to someone about it!!! đã đăng hơn một năm qua
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
Nad made us all start it the same ngày LOL – Liên minh huyền thoại and I'm seriously in tình yêu with the hiển thị itself apart from my baby characters as well, such a great realistic show!

I watched s3 of course, Evak <33333333 they kind of broke my tim, trái tim thêm than once and that's not ok but I'm so in tình yêu with them, I'll miss them tiếp theo season, but I hope Vilde hoặc Sana get to be the main character tiếp theo time!!

And of course we have to be Vilde/Noora I don't even ask for it! :D đã đăng hơn một năm qua