Christopher Sosa

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Male, 31 years old
  • Gilbert, Arizona
  • Favorite TV Show: The Powerpuff Girls, Power Rangers, The Fairly OddParents
    Favorite Musician: Brian Hughes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi