Carter Henry

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Male, 24 years old
  • Quincy, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

PeoplePlzHelp đã đưa ý kiến về Jesse Spencer
PEOPLE PLEASE HELP!!!!! My girlfriend's birthday is only a tháng away(on may 4th) and she will be turning 15. She is a huge người hâm mộ of Jesse spencer. It would mean so much to me if she could come trang chủ on her birthday to meet him. Try to spread the word! I hope bạn see this Jesse!! đã đăng hơn một năm qua