Jen Dela

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 24 years old
  • Blahville, United States of America
  • Favorite TV Show: Ghost Whisperer, Medium, V, Flashforeward, Supernatural
    Favorite Movie: The Hangover, Due Date, The Ward, Girl Interrupted
    Favorite Musician: AFI, Skillet, 3Oh!3, Avenged Sevenfold, A ngày To Remember, The Megas <3
    Favorite Book or Author: Warriors, Uglies, Pretties, Specials, Girl Interrupted
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Pennypatch321 đã đưa ý kiến …
blah đã đăng hơn một năm qua
ded99 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
Pennypatch321 đã đưa ý kiến về The other Side
Thinking of a cover for this story. But it will be super hard to make if I take the pictures myself... :/ NEW PROJECT!! :D đã đăng hơn một năm qua