thành viên fanpop từ năm September 2015

  • Male, 17 years old
  • Canyon Lake, Texas
  • Favorite TV Show: Bleach,DBZ,SAO,AOT,and Ngạ quỷ ở Tokyo and SpaceDandy
    Favorite Movie: IDK
    Favorite Musician: FOB,PATD
    Favorite Book or Author: Mangas!!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

eeveeruleslol đã đưa ý kiến …
hi it's gavin đã đăng hơn một năm qua
PandaCupcakes13 đã đưa ý kiến về Pinkie Pie
Pinkie is so hyper đã đăng hơn một năm qua
PandaCupcakes13 đã đưa ý kiến về awsome900
ayy awsome its me panda đã đăng hơn một năm qua