Princess Luna

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Canterlot, Equestria
  • Favorite TV Show: I've never watched TV
    Favorite Movie: No Movie's either~
    Favorite Musician: Octavia & Vinyl Scratch
    Favorite Book or Author: There're lot's of books' i read and i can't chooos
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

-nightmaremoon- đã đưa ý kiến …
Hello Luna remember me nightmare moon đã đăng hơn một năm qua
King-Sombra đã đưa ý kiến …
Luna, you're probably dead, so to do the honors I will bury bạn with a rusty shovel and do it secretly. You're welcome. đã đăng hơn một năm qua
Edvine2 đã đưa ý kiến …
Ugh, it's been too long since we last communicated. How has the last half-year treated you? đã đăng hơn một năm qua