Anna

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female
  • Favorite TV Show: Avatar the Last Airbender, That 70's Show, Glee and 10 Things I Hate About bạn
    Favorite Movie: 27 Dresses, Slumdog Millionaire, The Dark Knight, Mamma Mia, Indiana Jones Series, Iron Man, The Golden Compass, Chronicles of Narnia
    Favorite Book or Author: Anne of Green Gables and Inkheart
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Euri trao các điểm thưởng cho tôi về my links
For giving me a place to watch Avatar online :) đã đăng hơn một năm qua