tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Or3oGurl đã đưa ý kiến về Total Drama Island
It's Over 9000!!!! I wish people could come back here. They were all dying to say this joke when the club reached this many fans. đã đăng hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
I know right. :'( it's so sad. hơn một năm qua
sunny
Or3oGurl đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
We could still try to bring this club back to life people. We just have to be on another website to attention here. đã đăng hơn một năm qua
poophead4837ext đã bình luận…
Perhaps through Tumblr? If the fandom is still alive on there. hơn một năm qua
Or3oGurl đã bình luận…
Tumblr? Uhh.... sure maybe but it's full if SJWs. I'll try to dodge them. hơn một năm qua
poophead4837ext đã bình luận…
Oh, that's true. I don't have a Tumblr account myself for that reason, but I don't know where else we could find những người hâm mộ of the show. hơn một năm qua
Or3oGurl đã đưa ý kiến về Or3oGurl
If you're đọc this, please help bring people here. đã đăng hơn một năm qua