Kirsten

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Female, 20 years old
  • Odessa, Texas
  • Favorite Movie: Spirited Away, A Little Princess, Coraline, Mean Girls and Carrie.
    Favorite Musician: Utada Hikaru, Lady Gaga, Shakira & No Doubt
    Favorite Book or Author: R.L. Stine, Keiko Suenobu, Rumiko Takahashi, & Natsuki Takaya
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
Blaze1213IsBack trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add, added bạn back.^^ đã đăng cách đây 27 ngày
OneRedonkChick đã bình luận…
You're welcome, and thanks for adding me back. 😁 cách đây 27 ngày
Blaze1213IsBack đã bình luận…
Yeah no problem.^^ Sorry for the late reply. Am Alax bởi the way, nice to meet you.:D cách đây 12 ngày
OneRedonkChick đã bình luận…
Oh no, it's fine. I'm Kirsten, and it's nice to meet bạn too. :) cách đây 11 ngày
Blaze1213IsBack đã bình luận…
Oh alright haha and it's nice to meet bạn Kirsten.^^ cách đây 10 ngày
smile
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
H*A*P*P*Y + N*E*W _ Y*E*A*R + 2*0*1*8 !!! :-) đã đăng hơn một năm qua
OneRedonkChick đã bình luận…
Thank you! <3 hơn một năm qua
sarabeara trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank you, bb! I appreciate it <3

Melanie is trash and has some real nerve to use the sexual molestation storyline for her own monetary advantage (Tag, You're It comes to mind) when she's a sexual molester herself. To think I ever stanned this girl. Yeesh. đã đăng hơn một năm qua
OneRedonkChick đã bình luận…
You're very welcome! <3 And I absolutely agree. hơn một năm qua