Kirsten Nieto

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Female, 19 years old
  • Odessa, Texas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
H*A*P*P*Y + N*E*W _ Y*E*A*R + 2*0*1*8 !!! :-) đã đăng cách đây 11 tháng
OneRedonkChick đã bình luận…
Thank you! <3 cách đây 11 tháng
sarabeara trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank you, bb! I appreciate it <3

Melanie is trash and has some real nerve to use the sexual molestation storyline for her own monetary advantage (Tag, You're It comes to mind) when she's a sexual molester herself. To think I ever stanned this girl. Yeesh. đã đăng hơn một năm qua
OneRedonkChick đã bình luận…
You're very welcome! <3 And I absolutely agree. hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for the add back :)

Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
OneRedonkChick đã bình luận…
You're welcome; and I'll be sure to vote on your poll. :) hơn một năm qua