Olivia Mews

thành viên fanpop từ năm December 2017

  • Female, 16 years old
  • Melbourne, Australia
  • Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Olivia_22 đã đưa ý kiến về Taylor nhanh, swift
tình yêu bạn TAYLOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua