thành viên fanpop từ năm April 2008

  • Female
  • cây Hill, North Carolina
  • Favorite TV Show: One cây Hill, shockingly
    Favorite Movie: The Notebook <3 Definitely, Maybe, 21, A Lọ lem Story, Mean Girls, A Lot Like Love, The Secret Life of Bees, TWILIGHT!
    Favorite Musician: so so many
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mitsaki trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
happy easter!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Laurencia7 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
link =] đã đăng hơn một năm qua
Laurencia7 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your các biểu tượng always make me smile, will update Sacred soon, thanks for being a fan. đã đăng hơn một năm qua