Larry K

thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Favorite TV Show: Person of Interest
    Favorite Movie: ngôi sao Wars IV
    Favorite Musician: YES
    Favorite Book or Author: The Wonderful Wizard of Oz
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

OLDlk1 đã đưa ý kiến về Polysics
Polysics hoặc die! đã đăng hơn một năm qua
OLDlk1 đã đưa ý kiến về Chinese Pop âm nhạc
Now that the bạn tube world has discovered K-pop, you'd think they'd notice C-pop! đã đăng hơn một năm qua
OLDlk1 đã đưa ý kiến về Back to the Future
Great Scott! It's a BTTF người hâm mộ page! đã đăng hơn một năm qua