Astro ngôi sao

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • Female
  • Chicago, United States of America
  • Favorite TV Show: Codename: Kids tiếp theo Door
    Favorite Movie: KND Operation: Z.E.R.O
    Favorite Musician: Arcade ngọn lửa, chữa cháy
    Favorite Book or Author: Warriors
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Numbuh161 đã đưa ý kiến về Teen Titans, Go!
This hiển thị needs love... and a cover photo. XD I absolutely tình yêu this show, it's HILARIOUS. I just wish people were less 'picky' , but i guess everyone is a critic. =/ đã đăng hơn một năm qua
CameronRolu đã bình luận…
Truer words were never spoken hơn một năm qua
Numbuh161 đã đưa ý kiến …
I wish there was a KND RPG out there where there isn't eleventy-buhmilion posts allready, so it would take so long to dig nder all the posts to find my post, asking if i cold join! =\ đã đăng hơn một năm qua