tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

Nisha_Gerl_ đã đưa ý kiến về GFriend
Hihi! I'm a new member, its nice to know all Buddy here. I'm new to fanpop too. Hope to get to know thêm Buddy here! Btw I also have Gfriend whatsapp group chat. Do click the link below and fill up the form to tham gia the whatsapp group. Thank you! Its nice meeting bạn guys :)

https://goo.gl/forms/4GKWX1EVUNou6u8T2 đã đăng cách đây 2 tháng
Nisha_Gerl_ đã đưa ý kiến về ITZY
Hihi! I'm a new member, its nice to know all những người hâm mộ here. I'm new to fanpop too. Hope to get to know thêm những người hâm mộ here! Btw I also have Itzy whatsapp group chat. Do click the link below and fill up the form to tham gia the whatsapp group. Thank you! Its nice meeting bạn guys :)

https://goo.gl/forms/4GKWX1EVUNou6u8T2 đã đăng cách đây 2 tháng
Nisha_Gerl_ đã đưa ý kiến về G)I-DLE
Hihi! I'm a new member, its nice to know all những người hâm mộ here. I'm new to fanpop too. Hope to get to know thêm những người hâm mộ here! Btw I also have (G)I-DLE whatsapp group chat. Do click the link below and fill up the form to tham gia the whatsapp group. Thank you! Its nice meeting bạn guys :)

https://goo.gl/forms/4GKWX1EVUNou6u8T2 đã đăng cách đây 2 tháng