Nara Brasil

thành viên fanpop từ năm November 2013

  • Female, 24 years old
  • Brazil
  • Favorite Movie: Pride & Prejudice
    Favorite Book or Author: Perdida - Carina Rissi
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
Narinnha đã đưa ý kiến về Reign [TV Show]
"Which of these dapper actors was best dressed at the People's Choice Awards?"
Vote for Torrance Coombs!!!
link đã đăng hơn một năm qua
DudaUh đã bình luận…
I'm voting right now!!! Torrance is beautifullll hơn một năm qua
Narinnha đã đưa ý kiến về Reign [TV Show]
Vote for Reign "Best Period Piece 2013"
link đã đăng hơn một năm qua
DudaUh đã bình luận…
I'm voting right now =D ! hơn một năm qua
Narinnha đã bình luận…
Keep voting and Reign will win this thing!! hơn một năm qua
sherlocked88 đã bình luận…
I can't say anything about that hiển thị because I don't watch it, but I absolutely adore Reign and it deserves to win. hơn một năm qua
Narinnha đã đưa ý kiến về Reign [TV Show]
Vote for your favorite: "Which Frenchman is right for Mary?"
link đã đăng hơn một năm qua
cwREIGN đã bình luận…
Bash of course :> hơn một năm qua
Narinnha đã bình luận…
I like Francis, but I also voted for Bash. hơn một năm qua
sherlocked88 đã bình luận…
Frary! Always <3 hơn một năm qua