✔Mrs. Dong YoungBae√v^√v^√♥

thành viên fanpop từ năm October 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 39 clubs Die-Hard (39) Fanatic in 8 clubs Fanatic (8)

thông tin trên tường của tôi

smile
jessowey trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi could bạn please tham gia my friend's club:

link đã đăng cách đây 3 tháng
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
.(ړײ)/ ♪      
.«▓  ♫     
..╝╚ ..
║█║▌║█║▌│║▌║▌█║
l ɪᴍ ɪᴛ ᴇᴅ E ᴅɪᴛ ɪᴏɴ

#BecauseYouRock!
*********

miss u dearly sis..!!!!!! đã đăng cách đây 9 tháng
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
˛˚⛄˛*˛°.˛*.˛°˛.🔔*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*🎁 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.˛* ˛*🎄🎄🎄
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\\. ˛*.🎄。🎄˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*🎄my friend 🎅 đã đăng cách đây 9 tháng
KEISUKE_URAHARA đã bình luận…
miss u sis........h ehehe cách đây 9 tháng