Nafisa Tabassum

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female
  • Bangladesh
  • Favorite TV Show: Sports...
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: Caroline Celico & Sami Yusuf
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kaka99 đã đưa ý kiến …
Awww :) Thank bạn so much. đã đăng hơn một năm qua
kaka99 đã đưa ý kiến …
Awww :) tình yêu your icon! How cute! đã đăng hơn một năm qua
Nafisa_08 đã bình luận…
thanxx..^_^ hơn một năm qua
kiss
kaka99 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
It takes thêm than caring
To be a real friend;
The nature of friendship;
Requires a blend
Of warmest compassion
And tình yêu deep and true
To reach and to comfort
The way that bạn do.
Because I can see
That your kind of friendship
Is priceless to me.

♥Happy Friendship Day♥
♥Thank bạn for being so awesome♥ đã đăng hơn một năm qua
Nafisa_08 đã bình luận…
thank u so much...HAPPY FRNDSHIP DAY...................... hơn một năm qua
kaka99 đã bình luận…
oh welcome! hơn một năm qua