Nadica

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Nadetooo đã đưa ý kiến …
I haven't been on fanpop like 9 months cách đây :P đã đăng hơn một năm qua
heart
christine-payne đã đưa ý kiến …
bạn like liam the most in 1D aye? omg isnt he just adorable <3 x o x o!! đã đăng hơn một năm qua
Nadetooo đã bình luận…
Yep they are all amaziiing <3 hơn một năm qua
Robssesed trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thnx 4 da add đã đăng hơn một năm qua
Nadetooo đã bình luận…
np :) hơn một năm qua