Julie(: <3 Lopez

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 25 years old
  • U Dont Need 2 Know, Canada
  • Favorite TV Show: GeOrGe LopEz
    Favorite Movie: ThE NoteBoOk
    Favorite Musician: JuStIn BiebEr
    Favorite Book or Author: Harry PoTter SerieS
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MzJulieBieber đã đưa ý kiến về Selena Gomez
Selena U RoCKKKK đã đăng hơn một năm qua
MzJulieBieber đã đưa ý kiến …
A wiNdy Dayy Heree Wheree Immm Attt Ndd snowwingg innn thee mountainnss OMGGG!!!!!!!!!! i ammm toaddly goINngg
Justin Bieber Roxxxz đã đăng hơn một năm qua
MzJulieBieber đã đưa ý kiến …
Jb Roxxz I thinkk Im commin Downn Withh Thee BIEBER FEVER OH nO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HElP đã đăng hơn một năm qua