thành viên fanpop từ năm September 2014

  • Female
  • Philippines
  • Favorite Movie: Rio
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alexischaos2004 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awesome Avatar of Kate :D đã đăng hơn một năm qua
kiss
PoMFaNoFiT trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hello.. O..! đã đăng hơn một năm qua
Myopie đã bình luận…
Oh Hi! hơn một năm qua
big smile
Myopie đã đưa ý kiến về Math
People are only bored at Math Subject, because they aren't listening well, easily get tired of it hoặc they don't get it. But if they are listening it and get it, they feel active at all. đã đăng hơn một năm qua
20micphi đã bình luận…
Hello bạn know LIL-humphry hơn một năm qua