Michael Audrey Myers

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Favorite Movie: Halloween
    Favorite Musician: Heavy Metal (dont insult heavy metal saying that bạn like it, when bạn like that lil piece of shit NEW METAL pussy bands) hahahaha
    Favorite Book or Author: Go Ask Alice, all bởi Stephen King,and Edgar Allan Poe, The Diary Of Anne Frank
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 14 clubs Die-Hard (14) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

rufusfoushee đã đưa ý kiến …
xin chào Myers người hâm mộ email me spobyforever57@gmail.com đã đăng hơn một năm qua
rufusfoushee đã đưa ý kiến …
xin chào myer's người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Myers_fan đã bình luận…
Hey! :) hơn một năm qua
heart
101trx trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hey! tình yêu ur Halloween movies. exceptfor the third one... đã đăng hơn một năm qua
101trx đã bình luận…
*roleplaying* ;) hơn một năm qua
Myers_fan đã bình luận…
thats because i wasnt on it LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua