Sanali

thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Female
  • A city :P, A State
  • Favorite Movie: A&O1,2,4. Woman In Black. I-robot. and much much thêm
    Favorite Musician: Dont feel like listening them
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

OmegaKing đã đưa ý kiến …
A hoa may die
The sun may set
But a friend like bạn
I'll never forget.
Your name is precious,
it will never grow old,
it's engraved in my heart,
in letters of vàng

Sent to all your family and friends, even me .If bạn get 3 back you'll get good news tonight.Pass this to thêm than 9 people bạn love, I hope I am one .^-^ đã đăng hơn một năm qua
RadLilly đã đưa ý kiến …
A hoa may die
The sun may set
But a friend like bạn
I'll never forget.
Your name is precious,
it will never grow old,
it's engraved in my heart,
in letters of vàng

Sent to all your family and friends, even me .If bạn get 3 back you'll get good news tonight.Pass this to thêm than 9 people bạn love, I hope I am one .^-^ đã đăng hơn một năm qua
ClaireDawnWolf trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào San! What's up? đã đăng hơn một năm qua