J.J Williams

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 20 years old
  • Miami,Florida, United States of America
  • Favorite TV Show: SW CW,adventure time,Jersy Shore,criminal minds
    Favorite Movie: The Hunger Games,Cheronobyl Diaries,Dark Shadow
    Favorite Musician: Beyonce,Lady Gaga,Rhianna,Trey Songz,Usher,LMFAO
    Favorite Book or Author: have none.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

anakinsgirl60 đã đưa ý kiến …
HEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLO YEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOWWWW đã đăng hơn một năm qua
anakinsgirl60 đã đưa ý kiến …
Im good have u read my clone wars anakin các bài viết and pleez add meback đã đăng hơn một năm qua
anakinsgirl60 đã đưa ý kiến …
why what happened đã đăng hơn một năm qua