Stella: nước chanh Mouth #1 fan!! ✔ Vertified offical #1 fan!

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MsPropHouse đã đưa ý kiến …
It don't feel like 5 years that I have been here :) đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
smile
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi! thanks for the add back and nice to meet you!
would bạn like to tham gia my club?

link đã đăng hơn một năm qua