thành viên fanpop từ năm September 2008

  • 26 years old
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, One cây Hill, The Office, How I Met Your Mother, Americ'as tiếp theo hàng đầu, đầu trang Model, 90210, Grey's Anatomy, Doctor Who
    Favorite Movie: Breakfast Club, Harry Potter, Parent Trap, The proposal
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

spikes_girl trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Your khẩu hiệu = EPIC. XD đã đăng hơn một năm qua
swimchick trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Yay for other people thinking Will/Emma isn't the greatest couple ever. Seriously, what's the appeal? I'm Emma, nice to meet you!! đã đăng hơn một năm qua
ajhalecullen trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi Nicole!!! Thanks for the người hâm mộ add!!! tình yêu your biểu tượng pic!!! Have a wonderful ngày =] đã đăng hơn một năm qua