Skyler Styles

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 19 years old
  • Birmingham, United States of America
  • Favorite TV Show: Teen Wolf!!!!/GirlCode!!!/The Fosters!!!/Sam and Cat!!!!/Spongebob!
    Favorite Movie: Twlight series/Mean girls 1&2/ Angus,thongs, and Perfect Snogging/The Last Song/Pitch Perfect!/17aging/ect.
    Favorite Musician: Austin Mahone/Cody Simpson/Ariana Grande/Demi Lovato/One direction/Emblem 3/The Janoskians/Union J
    Favorite Book or Author: Smile,The Monster High Series<3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sad
rahulshingtee trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Skyler, how are bạn ?
IMISSYOU đã đăng hơn một năm qua
littlemixbrat54 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Put this on anyones tường who made bạn smile somewhere sometime In your life. It may surprise bạn but check out how many bạn get back. Thanks a lot for making me smile!<3 Put this back on my tường if I ever made bạn smile.<3 đã đăng hơn một năm qua
littlemixbrat54 đã đưa ý kiến …
I MISSED bạn SSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUCH đã đăng hơn một năm qua