Devoted fangirl/shipper :D

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female
  • Canada
  • Favorite TV Show: The Golden Girls,Billy the Exterminator (don't laugh!), Ellen DeGeneres,Oprah,Criminal Minds,My Strange Addiction...Lots more, just can't remember t
    Favorite Movie: Anything with Helena Bonham Carter in it!
    Favorite Musician: Lily Allen! ONE DIRECTION
    Favorite Book or Author: Harry Potter. I read it. I tình yêu it. I live it. Hunger Games too! :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
NellLovetCarter trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for the addback!<3 have a great ngày đã đăng hơn một năm qua
MrsLestrangeHBC đã đưa ý kiến …
xin chào everyone please like Helena Bonham Carter=Life on facebook! :D They need thêm likes! đã đăng hơn một năm qua
bellatoddnellie đã đưa ý kiến …
I'm fine too, thanks :) What have been up to? Anything new in your life? đã đăng hơn một năm qua