Brooke Montgomery

thành viên fanpop từ năm August 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
fayegaringan123 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi! Thank bạn sooo much for being a fan. It means a lot... Take care and God bless... LOVE♥ ♥ ♥ MJFam đã đăng hơn một năm qua
laugh
Evyke83 đã đưa ý kiến …
"L" is 12th letter of alphabets
"O" is15th
"V" is 22nd
"E" is 5th

Total of "LOVE" is 54

But similarly
"F" is 6th
"R" is 18th
"I" is 9th
"E" is 5th
"N" is 14th
"D" is 4th
"S" is 19th
"H" is 8th
"I" is 9th
"P" is 16th

Total of "FRIENDSHIP" is 108

Exactly twice of 54

So, the FRIENDSHIP is twice the value of LOVE.
Send this to all of your friends, and me if I am one. đã đăng hơn một năm qua
kiss
JDBMYANGEL trao các điểm thưởng cho tôi về my images
happy new year! bạn have a great ngày may all your wishes come true and i hope we'll be Những người bạn forever!! đã đăng hơn một năm qua