tracy bechard

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 49 years old
  • chatham kent, Ontario
  • Favorite TV Show: big bang theory
    Favorite Movie: pineapple express
    Favorite Musician: Rihanna
    Favorite Book or Author: kama sutra
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mercycum đã đưa ý kiến …
Hello, I am Mercy.
How are bạn ? hope bạn are fine and in perfect condition of health.Please I
went through your thông tin các nhân at(fanpop.com)and i read it and took
interest in it,please if bạn don't mind i will like bạn to write me on this
ID(mercy_cumba@yahoo.com) hope to hear from bạn soon,and I will be
waiting for your mail because i have something VERY important to tell bạn đã đăng hơn một năm qua
chickles đã bình luận…
fuck off hơn một năm qua
MrChickles đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
the slapdash word "random" is used haphazardly in my town! đã đăng hơn một năm qua
heart
MrChickles đã đưa ý kiến …
It is nice to be nice.Isn't that nice? đã đăng hơn một năm qua