thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Male
  • Favorite TV Show: pokemon
    Favorite Book or Author: những chiến binh mèo
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

Moonstorm100 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thnxs for the friend invite! đã đăng hơn một năm qua
ichigocat trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Welcome to Fanpop! đã đăng hơn một năm qua