thành viên fanpop từ năm April 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

MortalAnonymous đã đưa ý kiến về Camp Camp (Roosterteeth)
How is this all there is for a fandom group?! O__o đã đăng cách đây một tháng 1
SmolKitten đã bình luận…
I don't know :'3 cách đây một tháng 1
MortalAnonymous đã bình luận…
I am so disappoint. ;-; I friggin' tình yêu this show. cách đây một tháng 1
MortalAnonymous đã bình luận…
Do bạn want to talk about it at least? I was hoping there would be những người hâm mộ to talk to. cách đây một tháng 1
SmolKitten đã bình luận…
Yea sure! And same XD cách đây một tháng 1
big smile
MortalAnonymous đã đưa ý kiến về The 7D
Heigh-ho, y'all! đã đăng cách đây 4 tháng
glelsey đã bình luận…
Heigh ho, here we go now! cách đây 4 tháng
MortalAnonymous đã bình luận…
Eyy, an active member! Yowza. cách đây 4 tháng
MortalAnonymous đã đưa ý kiến về Huntik
Hey, does anyone here know anything about the comics? Anywhere there might be full-issue English scans, người hâm mộ translations, etc? Thanks. đã đăng hơn một năm qua