tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Moonlightbae11 đã đưa ý kiến về Ariana Grande
SHE IS MY QUEEN.I WILL ALWAYS tình yêu ARIANA GRANDE AND NOTHING COULD CHANGE THAT!!!!! LITERELLY NOTHING IN THE WORLD WOULD CHANGE THAT I MEAN I JUST tình yêu HER SO MUCH MY tim, trái tim EXPLODES THINKING ABOUT HER I WENT TO HER buổi hòa nhạc IT WAS THE BEST ngày OF MY LIFE EXEPT FOR THE ngày I MEET HER I WILL DIE AND SOMEONE HAS TO CARRY ME OUT đã đăng hơn một năm qua