thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Favorite TV Show: The tiếp theo Step
    Favorite Movie: Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: Little Mix
    Favorite Book or Author: Lauren Barnholdt and Lauren Myracle
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

Monkeyzrkool đã đưa ý kiến về Little Mix
Little Mix is SO COOL!!!! They just have that... "it factor" that makes bạn NEVER. WANNA. LOOK. AWAY! đã đăng hơn một năm qua