Maria

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female
  • Russia
  • Favorite Musician: Robert Pattinson, Taylor Swift, Muse, Miley Cyrus, Linkin Park, Paramore
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking dawn, Alchemist, Hundred years of solitary
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

suman trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
┌─┐ ─┐
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│ I Want...
┌┴─┴─┐-┘─┘ PEACE&LOVE 4 the World ♥
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌┘
Send this to every your friend here on fanpop and bring peace on diễn đàn and smile on their faces... đã đăng hơn một năm qua
moolah trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi Maria.This is for your picks!:) đã đăng hơn một năm qua
LUCIE452 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Happy workers ngày ! đã đăng hơn một năm qua