thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 21 years old
  • Canton Zurich, Switzerland
  • Favorite TV Show: The Simpsons,NCSI, Monster Buster Club, Miraculous and Mar Salgado
    Favorite Movie: Alpha and Omega, Fast and Furious 1-8
    Favorite Musician: Cascada
    Favorite Book or Author: I read fanfics.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi Mollymolata! I’m Jay, nice to meet you. Have a wonderful day. đã đăng cách đây một tháng 1
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng cách đây 3 tháng
Nevermoor đã đưa ý kiến …
bạn should always give credit to the artists hoặc simply do not đăng lên their work. đã đăng cách đây 6 tháng
Mollymolata đã bình luận…
Which arts are bạn reffering to? cách đây 6 tháng
Zvieri đã bình luận…
95% of the works here aren't credited in anyways tou cách đây 3 tháng