Marilee Jones

thành viên fanpop từ năm April 2017

  • Female, 30 years old
  • Texas
  • Favorite TV Show: CSI: NY but don't really have a specific favorite.
    Favorite Movie: Dune is one of them.
    Favorite Musician: Nirvana, van Halen, The Eagles, màu hồng, hồng Floyd, Pentatonix, and various female artists.
    Favorite Book or Author: The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Simply♥love♥your user icon! What a cute little 🐏 lamb.🐏 Just as cute as bạn are.♥💞♥💞♥ đã đăng cách đây 9 ngày
Mjones8705 đã bình luận…
Thank you! Hope bạn are having a nice time. cách đây 8 ngày
heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🌸H🌷A🌸P🌷P🌸Y 🌹W🌹O🌹M🌹E🌹N'🌹S 🌸D🌸A🌸Y 🌷2🌷0🌷1🌷8! With love,♥💞💞♥ your friend Mark 🌈🍀☀ LY ♥♥♥ 🌹🌹🌹🌹 ❤💙💚💛💜❤🌷🌷🌷🌷 đã đăng cách đây 9 ngày
BJsRealm đã bình luận…
💋💋 💄👒👗👚👠👡 ♥♥♥ 👱👩👵👸🗽 👑♥♥♥ ❤💚💛💜💙 💋💋 cách đây 9 ngày
BJsRealm đã bình luận…
Please check our friend Berni's club for my e-cards & a video, my dear friend. 🌹 🌸 🌹🌷🌼 🌹 cách đây 9 ngày
BJsRealm đã bình luận…
Here's a quick link for bạn => link Keep in touch! Your friend Mark cách đây 9 ngày
BJsRealm đã bình luận…
Sorry for being only 2 days too late btw. 😢😢😢 cách đây 9 ngày
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add (:
How are you? Nice to meet bạn Marilee! đã đăng cách đây 16 ngày
Mjones8705 đã bình luận…
I'm alright and yourself. It is good to meet bạn as well! :):) cách đây 14 ngày