thành viên fanpop từ năm June 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

sEnSuAL_aDDicT trao các điểm thưởng cho tôi về my images
If you're a CB người hâm mộ please tham gia this spot
link
Thanks very much :) It means a lot to me<3! đã đăng hơn một năm qua
darinakonst trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
dave trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for the fabulous Gossip Girl các câu hỏi MissWaldorf! bạn rock! :) đã đăng hơn một năm qua